Tag Archives: workers

UP employees to receive Health and Welfare Benefit

Employees of the University of the Philippines will be receiving a Health and Welfare Benefit grant with a maximum of fifteen thousand pesos (PhP15,000) starting 02 September 2016.
In a memorandum released by President Alfredo E. Pascual on 26 August 2016, he announced the authorization of the Board of Regents for a one-time, non-precedent setting benefit grant which will be available for faculty members; administrators; research, extension and professional staff (REPS); and administrative staff rendering service to the University under an employer-employee relationship.
Under this latest benefit, full-time employees who have rendered at least four (4) months of service to the University …

FacebookTwitterGoogle+
Posted in Announcements | Tagged , , , , , , , , , |

UP grants cash incentives to Administrative Staff

UP President Alfredo E. Pascual has ordered the release of the latest round of cash incentives to employees in the various campuses of the university.
In a memorandum published last 28 August 2015, Pascual announced the release of the Calendar Year 2015 Annual Incentive Grant I for the Administrative Staff in recognition of the dedicated service of these government workers and in the hope of inspiring them to be more efficient, productive and creative in their duties for the national university.
Approved by the UP Board of Regents in their 1310th Meeting on 27 August 2015, the cash incentive will be released …

FacebookTwitterGoogle+
Posted in Announcements | Tagged , , , , , , , , |

Dangal at Husay Mula sa Kawani, Para sa Kawani Tungong Internasyonalisasyon

Tungkulin ng Campus Maintenance Office (CMO) ang pangalagaan ang mga gusali at pisikal na kapaligiran ng UP Diliman. Isang sangay nito ang Grounds Service and Arboretum Division (GSAD). Bahagi ng komprehensibong gawain nito ang pangangalaga ng park at garden, nursery at arboretum at beautification at landscaping.
Ang mga serbisyong ito ay mahigit dalawang dekada nang trabaho ni Mang Rogelio. Siya ay regular na manggagawa na may salary grade 4 (sagad). Sa kakapusan ng sahod, kabi-kabila ang kanyang loan na malaking bahagi ng mga kaltas sa kaniyang sahod. Kung kaya may take-home pay na lamang siya na Php400-600 kada linggo.
Ilang taon na …

FacebookTwitterGoogle+
Posted in ASEAN Integration, UP Forum | Tagged , , , , , , , , , |