Tag Archives: oromo

Katutubong Kaalaman sa Pagpapaunlad ng Komunidad

Para sa mga Oromo, isang Cushitic na katutubo na naninirahan sa Ethiopia, hilagang Kenya at ilang bahagi ng Somalia, Africa, iisa ang diyos: si Waagaa o Waaqa.
Ayon kay Propesor Workineh Kelbessa ng Addis Ababa University,1 si Waagaa ang “Nauna sa Lahat,” ang tagapaglikha ng mundo. Si Waaga din ang diyos ng kalangitan, at sa aspeto ng mabait na tagapangalaga at tagapagtanggol ng mga tao, si Waagaa ay kulay itim.
Kwento ni Yosef Beco Dubi, isang PhD student ng Addis Ababa University na nagbahagi ng kanyang saliksik tungkol sa “Indigenous Knowledge in Oral Narratives of Oromo Society and Its Significance to Sustainable …

FacebookTwitterGoogle+
Posted in UP Forum | Tagged , , , , , , , , , , , |