Tag Archives: identity

General Education at Globalisasyon Isip, Salita at Gawa Para Kanino?

Apektado ang UP sa isterya ng internasyonalisasyon. Wika nga ni Assistant Vice-President for Academic Affairs Marilou Nicolas, darating ang integrasyon sa Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) sa 2015, sa ayaw natin at sa gusto. Susi sa pakikisama sa mga karatig-rehiyon sa Asya ang pag-ayon at paglapat ng General Education Program (GEP) sa pangangailangan ng internasyonal na komunidad at pag-angkop sa programang K to 12 sa batayang edukasyon.
Programa at Mga Panukala
Kasama sa mga ipinirisintang dokumento ni Nicolas sa Expanded GE Committee Workshop sa Subic noong ika-21 hanggang-23 ng Mayo ang tsart na nagkukumpara sa Revitalized General Education Program (RGEP) Hybrid …

FacebookTwitterGoogle+
Posted in ASEAN Integration, UP Forum | Tagged , , , , , , , , , |

The ‘Indigenous’ in the Cordillera Studies Center of UP Baguio

Note: This is an abridged version of a paper read during the International Seminar Workshop on Indigenous Studies held on 26-28 June 2013 in  Mandaluyong City, Metro Manila.
The formation of the Cordillera Studies Center was made official by the 928th meeting of the UP Board of Regents on June 26, 1980. It was to be the research arm of the Development Studies Program (DSP) of the then Social Science Department (SSD) of UP College Baguio. The other arm of the DSP was the M.A. in Social and Development Studies (MA SDS) program, which exists to this day. The Center’s first …

FacebookTwitterGoogle+
Posted in UP Forum | Tagged , , , , , , , , , , , , |