Tag Archives: castillo

Katutubong Kaalaman sa Pagpapaunlad ng Komunidad

Para sa mga Oromo, isang Cushitic na katutubo na naninirahan sa Ethiopia, hilagang Kenya at ilang bahagi ng Somalia, Africa, iisa ang diyos: si Waagaa o Waaqa.
Ayon kay Propesor Workineh Kelbessa ng Addis Ababa University,1 si Waagaa ang “Nauna sa Lahat,” ang tagapaglikha ng mundo. Si Waaga din ang diyos ng kalangitan, at sa aspeto ng mabait na tagapangalaga at tagapagtanggol ng mga tao, si Waagaa ay kulay itim.
Kwento ni Yosef Beco Dubi, isang PhD student ng Addis Ababa University na nagbahagi ng kanyang saliksik tungkol sa “Indigenous Knowledge in Oral Narratives of Oromo Society and Its Significance to Sustainable …

FacebookTwitterGoogle+
Posted in UP Forum | Tagged , , , , , , , , , , , |

Philippine Feudal Society: The Pork in the Machine

Photo from wikicommons
On July 12, 2013, an expose by the Philippine Daily Inquirer set off a wave of explosions in the public sphere. As the mass and social media unraveled the knotty story of scandal, corruption, fraud and theft in the highest places involving amounts that beggar the phrase “mind-boggling,” Filipinos came together, united by a sense of anger and betrayal at this latest, egregious breach of public trust.
This mass outrage found expression in the Million People March on August 26. Thousands gathered in peaceful indignation rallies at the Luneta Park in Manila, and at other public venues in cities …

FacebookTwitterGoogle+
Posted in UP Forum | Tagged , , , , , , , , , , , , |