Tag Archives: arbeen

General Education at Globalisasyon Isip, Salita at Gawa Para Kanino?

Apektado ang UP sa isterya ng internasyonalisasyon. Wika nga ni Assistant Vice-President for Academic Affairs Marilou Nicolas, darating ang integrasyon sa Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) sa 2015, sa ayaw natin at sa gusto. Susi sa pakikisama sa mga karatig-rehiyon sa Asya ang pag-ayon at paglapat ng General Education Program (GEP) sa pangangailangan ng internasyonal na komunidad at pag-angkop sa programang K to 12 sa batayang edukasyon.
Programa at Mga Panukala
Kasama sa mga ipinirisintang dokumento ni Nicolas sa Expanded GE Committee Workshop sa Subic noong ika-21 hanggang-23 ng Mayo ang tsart na nagkukumpara sa Revitalized General Education Program (RGEP) Hybrid …

FacebookTwitterGoogle+
Posted in ASEAN Integration, UP Forum | Tagged , , , , , , , , , |

Indigenous Research: Settle to Unsettle, Learn to Unlearn

The method of learning, unlearning, relearning1 for literacy and pedagogy may also be employed as the mantra for research and knowledge production. Scholars of indigenous studies and other related disciplines should unlearn and relearn, if they intend to dismantle the master’s house with the master’s tools, to build a house anew; or, even if they simply want to mitigate their marginal status by merely renovating the master’s house, where they informally reside.
To this day, there is still a complicated and contemporary variant of the master-slave relationship that oils the academic machinery. More often than not, modern knowledge products from cognition …

FacebookTwitterGoogle+
Posted in UP Forum | Tagged , , , , , , , , , , |